Stichting Buitenplaats Vaeshartelt

 

De Stichting Buitenplaats Vaeshartelt heeft de duurzame instandhouding van Buitenplaats Vaeshartelt als doelstelling. De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en als zodanig door de Belastingdienst erkend. Zij is opgericht in 1992.

Buitenplaats Vaeshartelt is gelegen aan de noordzijde van de stad Maastricht, in het hart van de zogenaamde landgoederenzone. De Buitenplaats heeft de NSW-status, de gebouwen zijn geregistreerd als Rijksmonument en Vaeshartelt is een wettelijk erkende Complex Historische Buitenplaats.

De belangrijkste activiteit van de stichting is vermogensbeheer: het verhuren van de gebouwen, zodat met de opbrengst de buitenplaats in stand kan worden gehouden. In aanvulling daarop beijvert de Stichting zich om fondsen en subsidies te verwerven voor bijzondere projecten, die bijdragen aan herstel van de cultuurhistorische waarden van weleer.

De belangrijkste huurder is Buitenplaats Vaeshartelt BV, een volle deelneming van de Stichting. De opbrengst van de exploitatie komt volledig ten goede aan de instandhouding van de buitenplaats.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: Wim Hazeu (voorzitter), Hans Meertens (secretaris), Robert Jans (penningmeester), Leo van der Meer en Astrid Pinckaers.

De stichting heeft een beleidsplan.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief